• la ilahe illallah

    İlah; Arapça bir kelime olup “İbadet (itaat-kulluk) edilen varlık” demektir. Her ibadet edilen varlık ilahtır, fakat her ilah Allah değildirla ilahe illallah La ilahe illallah; “Bil…